Search


Displaying 21-30 of 149 results.

Electrical testing service

28 Sep 2018

งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่องานบำรุงรักษา, งานตรวจรับอุปกรณ์ใหม่, หรืองานวิเคราะห์สภาพอุปกรณ์เพื่อประเมินถึงอายุของอุปกรณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพเฉพาะจุดที่ต้องการทราบ, สามารถทำได้ โดยทีมงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรา

Transformer Oil Testing Laboratory

24 Jun 2019

Transformer Oil Laboratory ของบริษัท IEC มีทีมงานที่มีประสบการณ์และบุคลากรทางด้านวิศวกรรม ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการทดสอบและวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลง โดยเครื่องมือที่ทันสมัย วิธีการตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งงานทดสอบเพื่อการบำรุงรักษาตามวาระและวินิจฉัยอุปกรณ์ โดยใช้โปรแกรม PTD (Professional Transformer Diagnosis) ของบริษัท ช่วยในการประเมินสภาพของน้ำมันหม้อแปลง และวิเคราะห์ผล DGA เพื่อหาสภาพความผิดปกติของหม้อแปลง ได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ด้วย

Transformers repair and refurbish

05 Jun 2019

หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต้นทุนสูงมาก การจัดซื้อและจัดส่งอาจใช้เวลาหลายปีซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ อายุงานเฉลี่ยของหม้อแปลงคือ 25 - 30 ปี ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้งานไม่ได้ตามกำหนดเวลา ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของหม้อแปลงเอง หรือเพื่อยืดอายุการใช้งาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการซ่อมบำรุงและปรับปรุงสภาพหม้อแปลง หากต้องการ เราพร้อมจะทำงานร่วมกับลูกค้าในการตรวจสอบสภาพของหม้อแปลงเพื่อการปรับปรุง และซ่อมแซม ให้ได้หม้อแปลงสภาพดีที่สุด เพื่อการใช้งานได้ตามเวลาที่กำหนด

Transformer Risk Assess Management System

04 Mar 2020

ความเสี่ยงในการดำเนินงานของระบบไฟฟ้า โดยไม่ให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์ของสินทรัพย์มากพอ มีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียอุปกรณ์ใด ๆที่มีความสำคัญต่อระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า เช่นหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอายุงานที่เพิ่มขึ้น วันนี้ได้มีการมุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลงแนวทาง / เทคนิคใหม่ ของการตรวจสอบ การวินิจฉัย เพื่อการประเมินสภาพ และการยืดอายุงานของหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท TIS GROUP มีการพัฒนาโปรแกรม TIS/TRAMS/PTD เป็นโปรแกรมในการจัดการสินทรัพย์หม้อแปลงไฟฟ้าให้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

Plan to maintenance

05 Jun 2019

บริษัท TIS ENGINEERING สามารถช่วยท่านในการวางแผน เตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ( best practice ) ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ด้วยหัวข้อที่ครอบคลุม

Extension life for transformer

05 Sep 2018

ข้อเสนอแนะสำหรับการยืดอายุหม้อแปลง

Consulting service

29 Nov 2019

TIS GROUP มีทีมงาน วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์จริงในสนามมากกว่า30ปีขึ้นไป ที่จะให้คำปรึกษาทั้งในด้านการทดสอบ และวิเคราะห์อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง, โดยเฉพาะหม้อแปลงและระบบรีเลย์ป้องกัน ท่านสามารถหาคำตอบสำหรับปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ จากโปรแกรมการวินิจฉัยน้ำมันหม้อแปลง การทดสอบทางด้านไฟฟ้า การวิเคราะห์ผลทดสอบ และการประเมินสภาพอุปกรณ์ รวมทั้งงานด้านการศึกษาระบบไฟฟ้าและคุณภาพของระบบไฟฟ้าที่เราใช้งานอยู๋

งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่องานบำรุงรักษา

04 Oct 2018

ผู้ใช้งานต้องมีการสร้างกลยุทธ์การบำรุงรักษา เช่นวางแผนงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อที่จะช่วยให้มั่นใจในระดับที่เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่องานตรวจรับอุปกรณ์ใหม่

04 Oct 2018

อายุงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มการ commissioning ที่ site งาน ซึ่งจะมีผลต่อ warranty period และแผนการบำรุงรักษาต่อไป

งานวิเคราะห์สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อประเมินถึงอายุของอุปกรณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพเฉพาะจุดที่ต้องการทราบ

06 Jun 2019

บริษัททีไอเอสกรุ๊ป มีเครื่องมือหลากหลายชนิดที่ทันสมัย ที่มีใช้ในปัจจุบัน เช่นเครื่องทดสอบ PDC และเครื่อง FRA ตลอดจนบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ