Search


Displaying 71-80 of 143 results.

Water in oil tested on site

01 Jan 1970

เป็นการทดสอบค่าน้ำโดยตรงจากน้ำมันของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่ site โดยการใช้เครื่อง portable ซึ่งให้ผลที่ถูกต้อง แม่นยำ เพราะไม่ต้องเก็บน้ำมันใส่ภาชนะอื่นๆ และส่งมาทดสอบที่ LAB ลดการปนเปื้อนจากสิ่งปนเปื้อนภายนอก

TESTRANO

01 Jan 1970

เครื่องทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ารุ่น TESTRANO เป็นเครื่องมือทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ทดสอบได้เกือบทุกหัวข้อในเครื่องเดียว และจุดเด่นที่สำคัญคือสามารถทดสอบได้พร้อมกันทั้งสามเฟสในเวลาเดียวกัน ทำให้ลดเวลาในการทดสอบหม้อแปลงลงได้สามเท่า สามารถนำหม้อแปลงกลับเข้าใช้งานในระบบได้เร็วขึ้น บริษัทีไอเอสกรุ๊ปมีเครื่องมือดังกล่าวไว้ให้บริการลูกค้าแล้ว

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

Preventive maintenance test

01 Jan 1970

Preventive maintenance test