19-20 ธค 2018 เปิดอบรมหลักสูตร เรื่อง การวิเคราะห์ DGA ในห้อง OLTC

19 Dec 2018 - 20 Dec 2018

หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

1. เพื่อให้ทราบถึงการทำงานเบื้องต้นของห้องoltc และการทดสอบ oltc ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

2. เป็นสื่อเพื่อหาสภาพความผิดปกติของห้อง OLTC

3. การวางแผนการบำรุงรักษาห้องOLTCโดยไม่ต้องดับไฟ ด้วยการทดสอบน้ำมัน

Document