Events

Displaying 1-10 of 12 results.

การประเมินสภาพฉนวนโดย Power Factor/Dissipation Factor

01 Jun 2021 - 31 Dec 2021

การประเมินสภาพฉนวนโดย Power Factor/Dissipation Factor

การทดสอบ Insulation Power Factor/Dissipation Factor เป็นการทดสอบเพื่อประเมินสภาพความสมบูรณ์ของระบบฉนวนโดยใช้หลักการป้อนแรงดันทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ AC voltage และทำการวัดค่ากระแส leakage/loss current ของระบบฉนวน
Download

ปัญหาและการประเมินค่าความชื้นในฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า

04 Jan 2021 - 31 Mar 2021

ปัญหาและการประเมินค่าความชื้นในฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า

น้ำ/ความชื้นถือเป็นศัตรูตัวร้ายของหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงที่มีความชื้นต่ำเปรียบเสมือนคนที่มีสุขภาพดี สามารถใช้งานหม้อแปลงที่มีโหลดสูงได้โดยไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา หม้อแปลงที่มีความชื้นมากเปรียบเสมือนคนน้ำหนักเกินที่มีสุขภาพไม่ดี การใช้งานหม้อแปลงจำเป็นที่ต้องจำกัดโหลดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด Bubble ขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ตามมา ความชื้นในระบบฉนวนเป็นปัจจัยที่เพิ่มการเสื่อมสภาพให้เร็วขึ้น
Download

การตรวจวัด Partial discharge ของหม้อแปลงไฟฟ้า

11 Aug 2020 - 31 Dec 2020

การตรวจวัด Partial discharge ของหม้อแปลงไฟฟ้า

Partial discharge (PD) เป็นการ breakdown ทางไฟฟ้าบางส่วนที่เกิดขึ้นในระบบฉนวน ดังนั้นการที่มี PD ปรากฏอยู่ในระบบฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าจะนำไปสู่การเสื่อมสภาพของฉนวนโดยรอบและท้ายที่สุดอาจนำไปสู่การเกิด Breakdown อย่างสมบูรณ์ได้
Download

การเลือกใช้วิธีการป้องกันและบรรเทาปัญหา Corrosive sulfur

01 Jul 2020 - 31 Jul 2020

การเลือกใช้วิธีการป้องกันและบรรเทาปัญหา Corrosive sulfur

ปัญหา Corrosive Sulfur ได้เข้ามามีบทบาทต่อหม้อแปลงไฟฟ้าและได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ เนื่องจากมีหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดความเสียหาย ขณะที่อยู่ในสภาวะการใช้งานปกติโดยไม่มีสัญญาณเตือนผ่านการตรวจวัด Dissolved Gas Analysis (DGA) ซึ่งปัญหา Corrosive Sulfur นั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากสารประกอบซัลเฟอร์ทุกชนิดในน้ำมันหม้อแปลง มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา ผลกระทบเบื้องต้นของปัญหา Corrosive Sulfur คือ เกิด copper sulfides (Cu2S) บนพื้นผิวทองแดงที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและไปเกาะอยู่บนกระดาษฉนวน
Download

ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทดสอบและวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลง

01 Jun 2020 - 30 Jun 2020

ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทดสอบและวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลง

กลยุทธ์การบำรุงรักษาที่ดีที่สุด จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมใช้งาน และความน่าเชื่อถือของหม้อแปลงไปตลอดอายุงาน เมื่อตรวจพบความผิดปกติ เทคนิคการตรวจวินิจฉัย สามารถนำไปใช้ ในการประเมินความรุนแรง และ ตัดสินใจว่าหม้อแปลงสามารถนำเข้าใช้งานได้หรือไม่

การทดสอบและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตามวาระ เพื่อขยายอายุการใช้งานและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ระบบไฟฟ้า

17 Apr 2020 - 31 May 2020

การทดสอบและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตามวาระ  เพื่อขยายอายุการใช้งานและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ระบบไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังหรือ Power transformer เป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญที่สุดในทุกระบบไฟฟ้า ความน่าเชื่อถือหรือความมั่นคงของหม้อแปลงไฟฟ้ามีความสำคัญยิ่งต่อผู้ใช้งาน การละเลยไม่ให้ความสำคัญหรือมองข้ามการบำรุงรักษาที่ถูกต้องนั้น เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาไม่เพียงแต่หม้อแปลงไฟฟ้าเอง แต่จะส่งกระทบต่อระบบไฟฟ้าตามมาอีกด้วย

มาทำความรู้จักกับ on-line regeneration

01 Oct 2019 - 17 Apr 2020

มาทำความรู้จักกับ on-line regeneration

“ การกำจัดน้ำในฉนวนกระดาษ เพื่อยืดอายุหม้อแปลง (ไม่ต้องยกเข้าโรงงาน) การฟื้นฟูสภาพน้ำมันที่มีค่ากรด ค่า Power Factor สูงและ/หรือมีค่า IFT ต่ำ (ปรับปรุงด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้) ”

หลักสูตรที่เปิดอบรมปี 2562

02 May 2019 - 10 Jun 2019

หลักสูตรที่เปิดอบรมปี 2562

เปิดจองรับสมัครอบรม ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. 2562
Download

19-20 ธค 2018 เปิดอบรมหลักสูตร เรื่อง การวิเคราะห์ DGA ในห้อง OLTC

19 Dec 2018 - 20 Dec 2018

19-20 ธค 2018 เปิดอบรมหลักสูตร เรื่อง การวิเคราะห์ DGA ในห้อง OLTC

สิ่งที่จะทำให้หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังไม่สามารถใช้งานได้ตามอายุงานคือ การเสียหายของอุปกรณ์ส่วนประกอบหลักคือ ห้อง OLTC การตรวจสอบหรือทดสอบโดยทั่วไปจะอิงตามคู่มือของบริษัท เช่นขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ใช้งาน หรือตามวาระเช่น ทุก5-6ปี แต่การตรวจสอบดังกล่าวต้องมีการปลดหม้อแปลงออกจากระบบ การทดสอบและวิเคราะห์ DGA ในห้อง OLTC เป็นการทดสอบโดยไม่ต้องปลดหม้อแปลงออกจากระบบ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา แต่การวิเคราะห์จะต่างกับMAIN TANK และบางรุ่นก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้จากวิธีการเดียวกัน
Download

การทดสอบทางไฟฟ้าของหม้อแปลง (ขั้นพื้นฐาน) !!!(Coming soon)!!

07 Nov 2018 - 08 Nov 2018

การทดสอบทางไฟฟ้าของหม้อแปลง (ขั้นพื้นฐาน) !!!(Coming soon)!!

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง # พื้นฐานของหม้อแปลงและอุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น Core, windings, insulation, bushings, tap changer # หลักการ วิธีการการทดสอบทางไฟฟ้าขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการประเมิน สภาพหม้อแปลง # การวิเคราะห์ผลทดสอบและการอ่านค่ารายงานผลการทดสอบที่ถูกต้องและเหมาะสม # ความปลอดภัยในการทดสอบและข้อควรระวังในการทดสอบ # ข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในการทดสอบ
Download