Technical support

บริษัท TIS ENGINEERING พร้อมที่จะสนับสนุนท่านในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบป้องกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า การทดสอบ และงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ( ดูรายละเอียดได้ที่ Services )

1. Training

2. Repair & overhaul

3. Testing

4. Replaced

5. Consulting

 

6. Transformers Asset management (TIS /TRAMS/PTD )