Solving

TRANSFORMERS PROBLEM SOLVING

TRANSFORMERS PROBLEM SOLVING

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญและราคาค่อนข้างสูง ที่อาจจะมีความผิดพลาดในการดำเนินงานเนื่องจากข้อบกพร่องภายในซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าทั้งหมด ดังนั้นหม้อแปลงไฟฟ้าต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษและได้รับการดูแลอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทีมงานTIS พร้อมเสมอสำหรับภารกิจนี้

PROTECTIVE RELAY SOLVING

PROTECTIVE RELAY SOLVING

รีเลย์เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังที่มีความซับซ้อนและต้องการความมั่นใจในการทำงานที่ถูกต้องสูงมากดังนั้นรีเลย์ไม่ใช่แค่ต้องการคนที่ทดสอบการทำงานได้เท่านั้นแต่ต้องมีคนที่เข้าใจและมีความรอบรู้อย่างแท้จริงในหลักการทำงานและระบบไฟฟ้ากำลังเรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูงในการแก้ปัญหาการทำงานผิดพลาดของรีเลย์ การซ่อมและการปรับค่าตั้งการทำงานที่เหมาะสมของรีเลย์ให้กับท่านอย่างครบวงจร

CIRCUIT BREAKER SOLVING

CIRCUIT BREAKER SOLVING

circuit breaker เป็นอุปกรณ์แยกระบบที่มีปัญหา หรือระบบที่ต้องการแยกออกจากระบบไฟฟ้าหลักที่ใช้งานปกติ breaker มีตัวกลางในการดับ arcหลายชนิดซึ่งในปัจจุบันที่นิยมใช้คือก๊าซ SF6 และระบบสูญญากาศ ซึ่งมีความจำเป็นต้องตรวจสอบตามวาระและการแก้ไขหากเกิดปัญหาขณะใช้งาน บริษัทTIS มีบุคคลากรที่มีความชำนาญในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา เช่นหาตำแหน่งการรั่วซึมของก๊าซ SF6 รวมทั้งการเปลี่ยนseal เพื่อแก้ไขการรั่วซึมด้วย

CABLE SOLVING

CABLE SOLVING

เคเบิล โดยเฉพาะสายเคเบิลใต้ดินมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาและทดสอบตามวาระในหัวข้อต่างๆเช่นแรงดันสูงกระแสตรง,การทดสอบที่แรงดันสูงความถี่ต่ำ,การทดสอบpartial dischargeหรือการทดสอบ %insulation power factor,ซี่งบริษัทTIS มีเครื่องมือและทีมงานพร้อมจะบริการให้ท่านมีความมั่นใจในการใช้งานสายเคเบิลของท่านตลอดไป

ROTATING MACHINE SOLVING

ROTATING MACHINE SOLVING

บริษัทมีเครื่องมือและทีมงาน ที่พร้อมจะทดสอบคุณภาพในการใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในทุกขนาดและเกือบทุกหัวข้อ รวมถีงการให้คำแนะนำในการซ่อมและแก้ไขคุณภาพของฉนวนไฟฟ้า เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของฉนวนไฟฟ้าในทุกหัวอาทิเช่นPDC,PD

GIS PROBLEM SOLVING

GIS PROBLEM SOLVING

GIS (Gas Insulated Substation)เป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่นิยมมากที่สุดในปจจุบัน เพราะความจำเป็นในการบำรุงรักษาน้อยกว่าสถานีไฟฟ้าแบบ conventional type แต่ผู้บำรุงรักษาต้องมีความรู้และความชำนาญอย่างแท้จริง บริษัท TISได้เตรียมบุคคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการแก้ปัญหาของGISและมี spare part ของยี่ห้อ ABBในระบบ hydraulic และ mechanic พร้อมสำหรับแก้ไขปัญหาให้ท่านอย่างมั่นใจ