งานทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

23 Aug 2018

งานทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)