งาน Safety Talk ให้ผู้ปฏิบัติงานที่ BLCP POWER >>งาน Major Outage Unit#2

21 Nov 2018

งาน Safety Talk ให้ผู้ปฏิบัติงาน ที่ BLCP POWER งาน Major Outage Unit #2 โดยคณะผู้บริหาร

 

Photo Gallery