ผู้บริหาร Globe Core เข้าเยี่ยมชม TIS Group วันที่ 11 มี.ค. 2562

11 Mar 2019

Mr. Stanislav ผู้บริหารระดับสูงจาก Globe Core และครอบครัว ได้มาเยี่ยมชมและประชุมร่วมกันกับผู้บริหารของ TIS Group เกี่ยวกับสินค้าและความร่วมมือกันทางธุรกิจ ณ สำนักงานใหญ่ TIS Group เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

 

Photo Gallery