งาน overhaul หม้อแปลง

25 Jul 2018

งานเปลี่ยน bushing หรือปะเก็นต่างๆของ bushing ทั้งด้านแรงดันสูงและแรงดันต่ำการซ่อมรั่วที่จุดต่างๆของหม้อแปลงการเปลี่ยนปะเก็นของ value หรือการเปลี่ยนตัว value,การกรองน้ำมันหรือการทดสอบต่างๆสามารถทำที่หน้างานเพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้าเข้ามายัง workshop โดยทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง.

Photo Gallery