กิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า” แก่บุคคลากรการไฟฟ้านครหลวง

28 Feb 2024

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท อินซูเลชั่นเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์จำกัด หรือ IEC
ผู้นำด้านการทดสอบและวิเคราะห์ผลน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ได้จัดบรรยายให้กับการไฟฟ้านครหลวง ในหัวข้อเรื่อง “การทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า” โดยคุณเพิ่มศักดิ์ ควรสถิตย์ ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 การไฟฟ้านครหลวง (เขตบางใหญ่) และได้รับกระแสตอบรับที่ดีจาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีแผนจัดกิจกรรมเชิงวิชาการให้แก่ลูกค้า และหน่วยงานที่สนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่จะยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคคลากร
 

Photo Gallery