งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

31 Jul 2018

การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่หน้างานด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่ทันสมัยที่สุดที่หาได้ในปัจจุบันโดยบุลลากรที่ผ่านการอบรมการใช้งานและการวิเคราะห์ผลอย่างเข้มงวดทั้งทางด้านเทคนิคและความปลอดภัยสามารถทำให้ลูกค้าใช้งานอุปกรณ์ของท่านต่อไปได้อย่างมั่นใจ

Photo Gallery