งานเปิดตัวโปรแกรม Professional Transformer Diagnostics (PTD)

17 Aug 2017

เมื่อวันที่17 ตค 2017 บริษัททีไอเอสกรุ๊ปได้จัดให้มีการบรรยายเปิดตัวโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์สุขภาพของหม้อแปลงและน้ำมันหม้อแปลงที่โรงแรมระยองโกเด้นซฺีตี้จังหวัดระยองโดยมีลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมการรับฟังประมาณ50ท่าน

Photo Gallery