การอบรมหลักสูตรที่ 1 การทดสอบน้ำมันหม้อแปลง

03 Apr 2018

นํ้ามันหม้อแปลงเป็นส่วนหนึ่งของระบบฉนวนหน้าที่หลัก คือ เป็นฉนวนไฟฟ้า และ ทำหน้าที่ระบายความร้อน นํ้ามัน เป็นด่านแรกที่ต้องรับความเครียดทางไฟฟ้าและความร้อนในขณะ ที่อุปกรณ์กำลังทำงานอยู่
ดังนั้นจึงควรทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนํ้ามันหม้อแปลง ซึ่งวิธีที่จะทำให้ทราบ คือ การทดสอบเพื่อที่จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสภาวะการทำหน้าที่ของนํ้ามันหม้อแปลงเอง หรือ ต่อตัวอุปกรณ์ และ นำข้อมูลผลการทดสอบมาเป็นแนวทางในการบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่งไม่เพียงแค่ดูว่าผลทดสอบถูกต้องเท่านั้น แต่ต้องประกอบกับการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและแม่นยำด้วย

Photo Gallery