งานทดสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง

23 Aug 2018

งานทดสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง