งานทดสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า SF6 Gas

23 Aug 2018

งานทดสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า SF6 Gas