เป็นสื่อเพื่อหาสภาพความผิดปกติของอุปกรณ์

Update : 11 Oct 2018

บทบาท DGA

  1. ตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณ์ โดยเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้าได้ (Main tank ,ห้องOLTC) ตั้งแต่เริ่มแรก  (incipient fault) อย่างรวดเร็ว  แม้บางครั้งการทดสอบทางไฟฟ้าหรือรีเลย์ป้องกันยังไม่สามารถตรวจจับได้

  2. สามารถที่จะตรวจจับชนิดของความผิดปกติเริ่มแรกได้ แม้จะเป็นจุดเล็กๆ

  3. ตรวจสอบได้ง่าย  โดยที่อุปกรณ์ยังใช้งานอยู่

  4. สามารถวางแผนการจัดการล่วงหน้ากับอุปกรณ์ได้ เช่น

     - ลด  Load เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของปริมาณก๊าซ และการใช้งานที่เหมาะสม กรณีหม้อแปลงยังไม่สามารถปลดเพื่อแก้ไขได้

     - ตรวจสอบและแก้ไขที่ Siteได้ หรือต้องนำกลับมาซ่อมที่โรงงาน  โดยร่วมปรึกษากับบริษัทผู้ผลิตเพื่อการตัดสินใจ