งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่องานบำรุงรักษา

Update : 04 Oct 2018

กลยุทธ์การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สิ่งจำเป็นคือต้องมีแผนงานทดสอบ เช่นการทดสอบทางไฟฟ้า เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันของอุปกรณ์ไฟฟ้าว่ามีสภาพอย่างไรสามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม หรือแก้ไขอย่างไรบ้าง เพื่อให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในช่วงอายุงานของอุปกรณ์ และมีความมั่นคงต่อระบบอย่างสูง