Consulting service

Consulting service

TIS GROUP มีทีมงาน วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์จริงในสนามมากกว่า30ปีขึ้นไป ที่จะให้คำปรึกษาทั้งในด้านการทดสอบ และวิเคราะห์อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง, โดยเฉพาะหม้อแปลงและระบบรีเลย์ป้องกัน ท่านสามารถหาคำตอบสำหรับปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ จากโปรแกรมการวินิจฉัยน้ำมันหม้อแปลง การทดสอบทางด้านไฟฟ้า การวิเคราะห์ผลทดสอบ และการประเมินสภาพอุปกรณ์ รวมทั้งงานด้านการศึกษาระบบไฟฟ้าและคุณภาพของระบบไฟฟ้าที่เราใช้งานอยู๋

View detail