PDC test

การทดสอบPDCเป็นวิธีการทดสอบของฉนวนไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดและได้รับการยอมรับมากที่สุดในระบบของนานาประเทศในปัจจุบันเพราะมีความปลอดภัยสูงและได้รับข้อมูลของฉนวนไฟฟ้าลงไปถึงระดับโมเลกุลทำให้สามารถทราบถึงความชื้นภายในความสกปรกสิ่งแปลกปลอมร่องรอยความเสียหายของเนื้อฉนวนอย่างครบถ้วนทำให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ