ความสำคัญของการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน