เทคนิคการตรวจสอบปัญหาการเสียรูปของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยวิธี SFRA