Search


Displaying 61-70 of 159 results.

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

TRANSFORMERS PROBLEM SOLVING

01 Jan 1970

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญและราคาค่อนข้างสูง ที่อาจจะมีความผิดพลาดในการดำเนินงานเนื่องจากข้อบกพร่องภายในซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าทั้งหมด ดังนั้นหม้อแปลงไฟฟ้าต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษและได้รับการดูแลอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทีมงานTIS พร้อมเสมอสำหรับภารกิจนี้

PROTECTIVE RELAY SOLVING

01 Jan 1970

รีเลย์เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังที่มีความซับซ้อนและต้องการความมั่นใจในการทำงานที่ถูกต้องสูงมากดังนั้นรีเลย์ไม่ใช่แค่ต้องการคนที่ทดสอบการทำงานได้เท่านั้นแต่ต้องมีคนที่เข้าใจและมีความรอบรู้อย่างแท้จริงในหลักการทำงานและระบบไฟฟ้ากำลังเรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูงในการแก้ปัญหาการทำงานผิดพลาดของรีเลย์ การซ่อมและการปรับค่าตั้งการทำงานที่เหมาะสมของรีเลย์ให้กับท่านอย่างครบวงจร

CIRCUIT BREAKER SOLVING

01 Jan 1970

circuit breaker เป็นอุปกรณ์แยกระบบที่มีปัญหา หรือระบบที่ต้องการแยกออกจากระบบไฟฟ้าหลักที่ใช้งานปกติ breaker มีตัวกลางในการดับ arcหลายชนิดซึ่งในปัจจุบันที่นิยมใช้คือก๊าซ SF6 และระบบสูญญากาศ ซึ่งมีความจำเป็นต้องตรวจสอบตามวาระและการแก้ไขหากเกิดปัญหาขณะใช้งาน บริษัทTIS มีบุคคลากรที่มีความชำนาญในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา เช่นหาตำแหน่งการรั่วซึมของก๊าซ SF6 รวมทั้งการเปลี่ยนseal เพื่อแก้ไขการรั่วซึมด้วย