Search


Displaying 41-50 of 152 results.

เป็นสื่อเพื่อประเมินอายุของอุปกรณ์

11 Oct 2018

น้ำมันหม้อแปลงเมื่อมีการเสื่อมสามารถปรับปรุงให้คืนสภาพได้ แต่กระดาษฉนวนเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่สามารถปรับปรุงให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ดังนั้น จึงมีคำกล่าวว่า "อายุงานของกระดาษฉนวน หมายถึง อายุงานของหม้อแปลงนั่นเอง"

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

Transformer Oil purify

11 Oct 2018

ในการทำให้น้ำมันหม้อแปลงบริสุทธิ์ จะขึ้นอยู่เวลาและชนิดของสารปนเปื้อนที่ต้องนำออกจากน้ำมันหม้อแปลง ถ้าการปรับปรุงสภาพน้ำมันไม่ตรงกับสาเหตุของการปนเปื้อน ก็จะกลับมาเป็นอีก TIS Group มีโปรแกรมรวมทั้งบุคลากรที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์และวินิจฉัยผลทดสอบการปนเปื้อนของน้ำมันว่าเป็นชนิดไหน ต้องกำจัดด้วยวิธีใด สามารถกำจัดออกได้มาก/น้อยเพียงใด โดยมีเครื่องมือพร้อมปรับปรุงสภาพให้ตรงจุดกับสาเหตุมากที่สุด

Repair oil leakage

10 Oct 2018

ความชื้น อ๊อกซิเจน และสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก จะเป็นตัวการทำให้ระบบการฉนวน ของหม้อแปลงโดยเฉพาะน้ำมันหม้อแปลงเสื่อม ดังนั้นต้องมีวาระในการตรวจสอบการรั่วซึม ของส่วนประกอบต่างๆของหม้อแปลง เมื่อพบการรั่วซึมต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทันที หรือในการบำรุงรักษาลักษณะเชิงรุก ต้องมีการวางแผนเปลี่ยนประเก็นก่อนหมดอายุงาน